Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:
1.      Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Handlowe „RENATKA” Mariusz Przybyszewski z siedzibą w Machowino 10A, 76-270 Machowino.
2.      Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu: e-mail: przybyszewskim@o2.pl, telefonicznie pod nr 515 655 924 lub pisemnie na adres Przedsiębiorstwo Handlowe „RENATKA” Mariusz Przybyszewski, Machowino 10A, 76-270 Machowino.
3.      Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.
4.      Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a), b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
5.      Państwa dane osobowe przetwarzamy w związku z prowadzoną działalnością handlową pomiędzy naszymi firmami, w celach zakupu i sprzedaży produktów będących w ofercie naszego sklepu, zawieraniem i wykonaniem umów sprzedaży, w tym uiszczania zapłaty za kupione towary i udzielania rabatów, dostawy towarów, realizacji procesu reklamacji oraz zapewniania prawidłowej obsługi klienta, umożliwiania kontaktu pomiędzy kupującym a sprzedającym.
6.      Przetwarzane są następujące kategorie Państwa danych osobowych: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwę firmy, adres prowadzenia działalności gospodarczej, NIP – w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, nr telefonu, adres e-mail.
7.      Państwa dane osobowe możemy udostępniać i przekazywać:
Osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonać swoje obowiązki
Innym podmiotom – np. ubezpieczycielom, biurom rachunkowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, podmiotom, które na podstawie obowiązujących przepisów mogą żądać przekazania danych osobowych.
8.      Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w okresie naszej współpracy, a także w okresie przez który zobowiązani jesteśmy do przetwarzania danych na podstawie ustaw podatkowych oraz po zakończeniu współpracy w uzasadnionych przypadkach w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach rozliczeniowych, dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich celów.
9.      Przysługuje państwu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
10.  Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego.
11.  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą podlegały profilowaniu.